Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge

Stopp voldtektene!

De siste årene har vi opplevd nærmest en bølge av voldtekter av norske jenter. Dette er overgrep så motbydelige at man helst vil glemme de.  Men nettopp derfor er det viktig å gjøre folk oppmerksomme på problemet. 

 
I Trondheim var en 14-år gammel jente ute og festet på byens festningsområde natt til 1. mai. Det endte med at hun ble voldtatt av tre gutter i 16-17 års alderen. Alle guttene var av "utenlandsk opprinnelse". Hun valgte senere å ta sitt eget liv.

I Sandefjord ble en 17 år gammel jente dratt inn i en bil når hun gikk ute om kvelden. Inne i bilen ble hun voldtatt av to menn, mens de kjørte rundt i området. Mennene snakket et ukjent språk, og satte henne senere av på det samme stedet som der de hadde kidnappet henne. 

Dette er kun eksempler. At norske jenter blir voldtatt av innvandrere er blitt et dagelig fenomen. Størstedelen av voldtektene blir ikke anmeldt. For å unngå ytterligere problemer, forsøker jentene heller å "glemme" det som skjedde.  Som regel er det unge norske jenter som blir overfalt og voldtatt, mens gjerningsmannen er fra Pakistan, Midt-Østen eller Afrika. Hvorfor er det slik?

 

Bortforklaringene

Det er en utbredt misoppfattning at den høye kriminaliteten blant innvandrere kommer av at de har venskeligere oppvektsvilkår og er fattigere enn nordmenn. Til og med brutale ran og gruppevoldtekter skal visstnok komme av slike sosioøkonomiske årsaker. Politikerne får riktignok er forklaringsproblem når det viser seg at norske menn sjelden eller aldri utfører overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter, uansett hvor fattige eller vanskeligstilte de er. Dette må altså forklares på en annen måte. 

Norske politikere har valgt å åpne for en massiv innvandring fra andre verdensdeler. Dette forsvares delevis med tåkete forklaringer om at vi "hjelper" de ved å slippe de inn i vår del av verden, og delevis ved å påstå at det skal være bra for oss å bli "flerkulturelle", og ikke skadelig på noen som helst måte. Mange av innvandrerne er afrikanske negre og muslimer som har en kultur vestlige hvite mennesker vil ha vanskelig for å kjenne seg igjen i.  De kommer hit fra land hvor kvinnen har en underordnet stilling, og hvor kvinnen skal passes på av faren sin, og senere av mannen sin når hun er blitt giftet bort. Hun har plikt til å ha sex men mannen når han vil. 

Er dette et problem? Ikke i følge de norske politikerne. I steden for å beskytte det norske folk mot dette, vil de ha et enda mer mangfold, og de lar innvandringen fortsette med økende hastighet. Hva tror du skaper fred og harmoni? Et samfunn med en slik blanding av ulike kulturer, eller en videreutvikling av det enkulturelle norske samfunnet?

Multikulturalismen er et samfunnseksperiment som er gått fullstendig over styr. Et spørsmål man kan stille til de som fremdeles er tilhengere av dette er: Vil du at Norge fremdeles skal være norsk, eller vil du ha flerkulturelt samfunn hvor norske jenter voldtas? Dette er et valg du må ta. Hva foretrekker du? 

 

Politikerne vil ikke se virkeligheten slik den er

Politikerne lever i en drømmeverden som opprettholdes av at de stort sett lever i hvite nabolag, har "fine" jobber, og slipper å møte den flerkulturelle skyggesiden ansikt til ansikt. De sier at innvandringen er en berikelse for Norge og at innvandring er bra for velferden, økonomien og alt annet. Har innvandringen beriket deg med noe? Var Norge et fælt sted før masseinnvandringen begynte? 

Prosjekter som har som mål å blande nordmenn og innvandrere mislykkes. Nordmenn vil helst være sammen med nordmenn, og flytter fra områder hvor det er over 50 % innvandrere. Samtidig vanker innvandrerne i side egne gudshus og klubber. Folk trives uansett best blant sine egne. 

Selvfølgelig skal vi hjelpe andre folkeslag i vanskeligheter, men hvordan kan vi kunne hjelpe dem hvis vi selv blir et u-land? 


 

Hvordan forsvare seg mot voldtekt
Mange kvinner tør ikke å gå ute om kvelden på grunn av voldtektsfaren, og mister dermed en del av sin frihet. Et alternativ til dette er å ha en eller annen skarp gjenstand med seg som man kan bruke til å stikke med. Dette kan være en penn, en hårnål, eller en kniv. Denne bør man ha på seg slik at den er rask å fiske frem. Man bør for eksempel ikke ha den nederst i en veske under 100 andre gjenstander. Det er blitt utviklet egne kniver som er beregnet på kvinner som ønsker å beskytte seg. Det er brutalt, men sannsynelig vis bedre enn en voldtekt.

Ellers er dette gode tips mot voldtekt:


1. Si nei. 

Si klart og tydelig nei når du ikke ønsker sex. Hvis ikke kan en kåt/full mann innbille seg at du samtykker selv om du ikke gjør det.  


2. Skrik høyt
Dette resulterer som regel i at voldtektsmannen forvinner da han  ikke ønsker å bli oppdaget av andre. Folk flest hater voldteker, og sjansen er stor for at noen kommer deg til unnsetning. 


3. Gå til motangrep
Det siste han forventer er at du gjør noe aktivt for å forsvare deg. Et stikk med et eller annet, kurerer kåtskap. Hvis mannen tar strupetak, så har to hender fri mens han ikke har noen. Gå mot øynene eller nesa hans.


4. Spark ham i skrittet
Dette er treffpunkt nummer en hos en mann. Et skikkelig spark mellom bena og han faller i bakken.


5. Slå mot nesa
Å få et skikkelig slag på nesa frembringer tårer i øynene og vil garantert sette han ut av spill lenge nok til at du kan stikke av. 

Noen fakta om voldtekt

- Vi antar at ca 50% av alle kvinner, og ca 2% av alle menn opplever minst en voldtekt i løpet av livet.
 
- En mann som voldtar, vil som regel voldta igjen senere. 

- Ca halvparten av voldtektsofrene er under 18 år. 

- Når staten går inn for å gjøre det utrygt for kvinner å gå ute i Norge, bryter de artikkel nummer 3 i FNs erklæring om menneskerettigheter: "Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet."

- De fleste av voldtektene er ikke overfallsvoldtekter, men foregår mellom folk som kjenner hverandre, eller har hatt et kortvarig bekjentskap på forhånd.  

- Voldtekt kan gi omfattende og langvarige psykiske skader. Vi antar at voldtekter er en viktig grunn til at psykiske lidelser er betyelig mer vanlig hos kvinner enn hos menn.