Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge


Noen ord om:

Retten til arbeidDe finnes overalt. De som ikke finner roen i klasserommet, og som heller ønsker å arbeide. Før i tiden kunne en 16-åring få seg jobb på dagen. Silke er det ikke lenger. 

For de som ikke fullfører videregående utdanning, fører dette ofte ut i arbeidsløshet. Grunnen er at norsk ungdom blir i økende grad utkonkurrert av utenlandske arbeidere. Det er en skam at Norge har mennesker som er klare og motiverte for jobb, men som ikke finner noe å gjøre. De ansvarliggjøres i forhold til utdanning og må velge hva de skal bli i 10. klasse. Samtidig holdes de utenfor arbeidslivet. Når de etter hvert blir over 18 år, havner de bakerst i køen fordi de mangler både utdannelse og arbeidserfaring. Da blir det veldig vanskelig å komme inn på jobbmarkedet. Forskning viser at mange unge som ikke kommer seg inn i arbeidslivet, kan regne med å forbli utenfor arbeidslivet hele livet. 

I dag er det slik at mange arbeidsgivere heller velger å ansette innvandrere enn nordmenn. Selv om arbeidsplassen har norske eiere. De som driver disse butikken, og de som støtter dem ved å handle der, svikter derfor sine egne lansdsmenn. Dette gjelder ikke bare i varehandel men også i andre sektorer. 

Fordi det å ha inntektsbringende arbeid er nødvendig for å kunne overleve og forsørge en familie, er dette tatt inn i menneskerettighetserklæringen fra 1948. Vi anbefaler derfor folk å støtte de som prioriterer å ansette nordmenn fremfor importert arbeidskraft. 
 

Det er uetisk å handle i en butikk hvor det jobber innvandrere, hvis man kan handle i en hvor det jobber nordmenn.