Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge

Menneskerettigheter.info drives på fritiden av ideelle årsaker. Hensikten er å jobbe for overholdelse av menneskerettighetene ved å informere om de, da en vanlig årsak til brudd på menneskerettighetene er mangel på kunnskap og manglende refleksjon.  Ettersom noen av artiklene inneholder kritikk av norske myndigheter, går vi ikke ut med navn på folk bak nettsiden. Menneskerettighetsforkjempere er ganske trygge i Norge sammenlignet med i mange andre land, men vi velger likevel å ikke ta unødvendig risiko.