Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge
Menneskeraser og menneskerettigheter

Har du noen gang lurt på hvorfor det står dårligere til med menneskerettighetene i for eksempel Sentral-Afrika, enn her i Nord-Europa? Folk flest er blitt vant til å se dette som en selvfølge. Det bare er slik, og det har alltid vært slik. Et annet alternativ er å forsøke å finne et svar på dette ved å titte nærmere på teorier om menneskehetens natur og menneskerettighetenes historie. 

Det var de hvite folkeslagene som kom fram til at man burde sørge for ytringsfrihet, likhet for loven, og avskaffelse av slaveri. Både tidligere tiders, og moderne raseforskning, tyder på at dette ikke var noen tilfeldighet. 

Psykologene Richard Lynn og J. Philippe Rushton har hevdet at menneskegrupper som i flere årtusener levde i regioner med kalde vintre, gradevis, gjennom prosessen med naturlig utvalg, utviklet høyere intelligens enn grupper som lever i mildere klima. Rushton skriver at  "tempererte og kalde miljøer fører til økte kognitive krav for å løse problemene med å samle mat og få ly og generell overlevelse i kalde vintre". "Krav til produksjon av avanserte verktøy og lage bål, klær, og tilfluktsrom (samt lagring av mat) ville ha medført høyere gjennomsnittlig intelligensnivå enn i mindre kognitivt krevende miljø i Afrika sør for Sahara." Kan dette bety at folk i kalde områdert også ble mer opptatt av å ta vare på hverandre og sikre overlevelsen til andre mennesker enn dem selv? 

J. Philippe Rushton har kommet fram til mange av de samme konklusjonene som Richard Lynn. I tillegg har han også teorier om at raseforskjellene i hjernen handler om mer enn forskjeller i det vi normalt beskriver som intelligens. På en konferanse i 2009 kunne han fortelle at han hadde en teori om at islam ikke bare er et kulturelt problem for den vestlige verden, men også et genetisk problem. Teorien hans gikk ut på at muslimer har en mer aggressiv personlighet og en enklere tankemåte, som gjør de mindre rustet til å resonnere. Etter hva menneskerettigheter.info kjenner til er den teorien hittil ikke blitt verifisert eller sannsynliggjort av andre forskere. Men det er også blitt forsket lite på emnet. Men man kan med rimelighet anta at teorien hadde blitt tatt mer seriøst i forskningsmiljøene hvis han hadde presentert den på en mer politisk korrekt måte. 

For alle som tror på evolusjonen, er det likevel en selvfølge at vår oppførsel og vår kultur er noe som blir til i andre rekke, i tråd med vår genetiske arv, som er mer grunnleggende. Genene er i sin tur er et produkt av den evolusjonære historien til våre forfedre. Det faktum at visse folkeslag oppfører seg annerledes og prioriterer annerledes enn andre, kan man tydelig se konsekvensene av i verden. 

Tar man utgangspunkt i at et folkeslag i løpet av millenniene vil utvikle en kultur og adoptere den religionen som de synes passer for dem selv, vil altså konsekvensrekkefølgen bli slik:  

Evolusjon --->  Rase --->  Kultur --->  Oppførsel

Hvis vi ser på dette i forhold til den historiske utviklingen av menneskerettigheter, blir den tilsvarende  konsekvensrekkefølgen slik: 

Kaldt og værhardt klima i nord  --->   Den hvite rase  --->  Hvit kultur --->  Menneskerettigheter 

I denne sammenheng er det interessant å merke seg at en moderne dansk forsker, psykologen Helmuth Nyborg, har fremhevet hvordan den forventede nedgangen i gjennomsnittlig IQ i nasjoner som Danmark - stort sett et resultat av innvandring fra u-land.  Dette vil (hvis det fortsetter ukontrollert) få betydningsfulle sosiale og politiske konsekvenser. Nyborg konkluderer med at: "Den genotypiske IQ nedgangen vil ødelegge den økonomiske og sosiale infrastrukturen som er nødvendig for god utdanning, velferd, demokrati og sivilisasjon." Det betyr i så fall at evnen til å opprettholde menneskerettighetene og så vil bli dårligere i vår del av verden.

Det er også en kjent samfunnsdebattant her i Norge som har tatt opp dette temaet. Forfatteren av boka Selvmordsparadigmet, Ole Jørgen Anfindsen, mener at innvandring ikke er en bærekaftig løsning  for å kompensere for nordmenns fødselsunderskudd. Anfindsen skriver at afrikanere i gjennomsnitt har lavere intelligenskvotient enn europeere. Grunnen til at han er opptatt av detter er at han mener tilgangen til intelligens er viktig for samfunnets bærekraft. 

En annen tilnærming enn den teorien vi har skissert ovenfor, er å holde det kulturelle utenfor og si at det kun handler om intelligens og økonomi. Folkeslag med høy intelligens vil bygge opp en mer solid økonomi. Når de så har gitt økonomisk trygghet et stabilt levevis for befolkningen, vil man begynne å prioritere menneskerettigheter. Denne teorien er mer populær ettersom den er enklere å forså. De enkle modellene er også ofte de beste, ettersom en modell handler om å skape et forenklet bilde av virkeligheten så den blir enklere å forstå.