Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge
Derfor har vi ytringsfrihet

Det vil alltid være noen mennesker som ser verden på en annen måte enn flertallet, og som forteller det til andre når de er uenige. Opp gjennom historien har disse hatt forskjellige navn. Katarer, kjettere, dissidenter, regimekritikere er noen av de mindre stygge betegnelsene. 


Selv om de stort sett blir avfeid og latterligjort i sin samtid, er det disse som mener "noe annet", som skaper forandring og driver historien fremover. Vi snakker her om grunnleggende forandringer i filosofi og menneskesyn. Det filosofer som Johann Gottfried Herder, Georg Hegel og Leo Tolstroy kaller for "tidsånden" (zeitgeist / the spirit of time). Dette kalles "tidsånden" fordi den er vanskelig å få øye på når man står midt oppe i den.    


Det finnes altså noen mennesker, som regel et par prosent, som lever utenfor tidsånden på en eller annen måte. Enten fordi de har skylapper for myndighetene og samfunnets propaganda, eller fordi de er i en omgangskrets hvor folk har en annen grunnleggende virkelighetsoppfatning.


Man kan godt le av de som er utenfor tidsånden, kalle de stygge ting, og nekte å høre på hva de sier. Dette er faktisk normaltilstanden. Når folk begynner å høre på dem og ta dem alvorlig, tyder det på at tidsånden er i forandring. 


Når man støter på folk som er utenfor tidsånden som man er sterkt uenig i, er det mest intelligente man kan gjøre å gå i diskusjon. Det er ofte umulig å omvende en som er utenfor tidsånden. Det man likevel kan oppnå er å se at det går an å mene noe annet om ting man tar for gitt.