Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge

Hvordan foregår et folkemord?


Et folkemord kan foregå på flere måter. Men det er noen trekk som går igjen. Dette kan man kalle de forskjellige "stadiene" i et folkemord:


1Dehumanisering 

Man begynner å benekte at folkegruppen er likeverdige mennesker. Eller man hevder at de ikke er en "ekte folkegruppe", og dermed ikke verdt å ta vare på. 


2. Organisering 

Et folkemord er alltid organisert. Som regel av staten. Man fratar rettigheter, og gjør de nødvendinge lovendringene for å muliggjøre det hele. 


3. Propaganda

Propaganda gjør at folk mister respekt for gruppen, og ser på de som "menneskelig søppel", som ikke fortjener egne rettigheter. Hvis medlemmer av folkegruppen protesterer mot dette, blir de beskrevet i mediene som "bråkemakere", "nazister", "udemokratiske" osv.   


4. Utrydding  

Dette kan skje ved å overlate jobben til millitære (som i Rawanda), eller ved å påtvinge dem innvandring og få de til å raseblande (som i Nord-Europa). De som rent teknisk utfører folkemordet synes dette er ok, på grunn av dehumaniseringen og propagandaen som har pågått i mange år på forhånd. 


5. Renvaskelse 

Man skjuler sporene og later som ingen ting. Eller man legger skylden på at den utryddede folkegruppen selv la opp til det og har seg selv å takke.Fordeling av skyld

Har det norske folk selv skylden for at de blir utryddet? 

Hvis man legger vekt på maktfordelingen og propagandabruken i Norge, er svaret nei. For folket blir ikke innvandringen fremstilt som noe de kan velge om de vil ha eller ikke. Vi skal ha innvandring, i følge samtlige partier og autoriteter. Spørsmålet er bare hvor raskt utryddelsen / maktovertagelsen skal skje, og om vi skal godta det eller lage problemer underveis. Myndighetene vil helst at vi alle skal akseptere innvandringen med stor glede, så dette går knirkefritt. 

En av de mest utbredte propagandaløgnene er av "Norge trenger innvandring". Når dette gjentas i mediene igjen og igjen år etter år, begynner folk å tro på at det er sant.   

Makthaverne fører i dag en utryddelseskrig mot det norske folk. Internasjonale organisasjonen står bak og gir politikerne instrusjoner. NRK og avisene forklarer oss at de som gjør motstand er kunnskapsløse, og slemme nazister. Og de er dessuten fiender av staten. Og veldig få (siden de aller fleste ikke vi være "rasister" og derfor ikke gjør noe).