Menneskerettigheter.info


             
- Informasjon om                                          menneskerettigheter


             - Kritisk søkelys på                                       menneskerettighetenes stilling i                   Norge

Henvendelser og spørsmål tas imot her:

mrettigheter(alfakrøll)hmamail.com

Mener du noe av det som står på menneskerettigheter.info er feil? Eller har du andre forslag til forbedringer? Ikke vær taus. Dette vil vi gjerne høre om. 

Siden menneskerettigheter.info  drives på fritidsbasis, er det ikke sikkert at vi har tid til å svare på alle henvendelser.